A Professzúra megalakulása

Jordán Tibor az ELTE TTK dékánhelyettese 2016. szeptember 1-jén jelentette be a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra megalakulását. Alábbiakban Jordán Tibor beszédének kivonata olvasható.

Tóth József professzor úr 2015 nyarán az ELTE és a TTK vezetésénél kezdeményezte a magyar hidrogeológia fejlesztésének előmozdítására egy új tudományos központ, a Tóth József és Erzsébet nevét viselő Hidrogeológia Professzúra megalapítását. E célra magánvagyonából jelentős összeget ajánlott fel, melynek kezelésére egy hasonló nevű alapítványt is létrehozott. E központ fő célja a modern hidrogeológiai (a Tóth-féle medence hidraulikát és a medencebeli vízáramlások földtani hatótényező szerepét integráló) megközelítés oktatásának, fejlesztésének és kutatásának, valamint a szakterület gyakorlati alkalmazásának elősegítését szolgáló tevékenységek folyamatos támogatása.  Továbbá kivételes képességű és elkötelezettségű magyar hidrogeológusok szakmai (tudományos és gyakorlati) munkájának korlátlan támogatása. Ezen túlmenően kimagasló képességű hidrogeológus diákok, egyetemi hallgatók számára oktatási és szakmai gyakorlatszerzés támogatása ösztöndíj formájában, az általuk preferált modern hidrogeológiai szakterületeken, nemzetközileg elismert iskolákban, intézményekben. Végezetül, de nem utolsó sorban pedig feladata az alapító Tóth József hidrogeológiai munkásságának tudományos igényű feldolgozása, szakmai örökségének megőrzése és gyarapítása, a téma iránt érdeklődők számára nemzetközi szintű elérhetővé tétele. Az ELTE és a TTK vezetése nagy örömmel fogadta ezt az egyedülálló és kivételesen nagylelkű felajánlást és nagyszerű kezdeményezést. Ez egyúttal példaként is szolgál arra vonatkozóan, hogy a felsőoktatás rendszerében a jövőben a magán- kezdeményezéseknek is egyre jelentősebb szerepet kell kapniuk. Ugyanis ezek építő módon hozzájárulhatnak mind a haladó szakmai irányok kijelöléséhez mind pedig annak anyagi támogatásához. Így e jeles alkalommal, Tóth József professzor úr akadémiai székfoglalója után azt az örömteli bejelentést szeretném tenni, hogy 2016 szeptember 1-jével a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra hivatalosan is megalakult és megkezdi működését az ELTE TTK keretein belül. Ezúton szeretném megköszönni az ELTE és kiemelten a TTK vezetése nevében Tóth József Professzor úrnak e nagylelkű kezdeményezést, a Professzúra hidrogeológusainak pedig eredményes munkát kívánok!

https://www.elte.hu/content/hidrogeologia-professzura-alakult-a-ttk-n.t.12357

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *