Kooperatív Doktori Program pályázat nyertesei

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra két munkatársa, Szabó Zsóka hidrogeológus és Szijártó Márk geofizikus PhD hallgatók sikeres, nyertes pályázói a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, 2020 nyarán, meghirdetett Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj pályázatnak.

A Kooperatív Doktori Program (KDP) azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

Szabó Zsóka 17 hónapra nyert ösztöndíj-támogatást a “Felszín alatti csapadékvíz-tározás hatásainak elemzése a szélsőséges vízviszonyok és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére” című kutatásával. Témavezetője Mádlné Dr. Szőnyi Judit, a bevont partner a  BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (Sütő Vilmos főmérnök és Csiszár Endre hidrogeológus).

Szijártó Márk utolsó éves PhD hallgatóként elnyert ösztöndíjas időszaka 12 hónap. Kutatásának címe a “Hő- és tömegtranszport folyamatok medenceléptékű numerikus értelmezése” dr. Galsa Attila témavezetésével. A közreműködő partner az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. (Kaszás István külső szakértő).

Sikerükhöz gratulálunk!