Special Issue: From Groundwater Flow System Understanding toward Sustainable Water Management

Közös munka publikációi jelentek meg a Water folyóirat “From Groundwater Flow System Understanding toward Sustainable Water Management” című különszámában. A digitális kiadvány a felszínalatti vizek tanulmányozásának különböző területeiről származó kéziratokat gyűjti össze a felszínalatti vízáramlási rendszerek megértésének közös szempontjából a jobb vízgazdálkodás érdekében.

A különszámot az IAH Regionális Felszínalatti víz-áramlási Bizottsága (Regional Groundwater Flow Commission of IAH) és az ENeRAG H2020 projekt kezdeményezte, és kapcsolódik a 2021 júliusában megrendezett Geofluids Nemzetközi Szimpóziumhoz.

A publikációk szerzői:

Prof. Dr. Mádl-Szőnyi Judit

Prof. Dr. Marco Masetti

Dr. Hanneke Verweij

Dr. Tóth Ádám

Dr. Czauner Brigitta

Prof. Dr. John Molson

A Water egy svájci székhelyű, lektorált, nyílt hozzáférésű folyóirat a víztudományról és a víztechnológiáról, beleértve az ökológiát és a vízkészlet-gazdálkodást. Az MDPI félhavonként jelenik meg az interneten.