Két cím egy napon: Mádlné Dr. habil Szőnyi Judit, az MTA doktora

2022. június 28-án adták át az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Dísztermében tartott ünnepségen az MTA doktori oklevelet nyolcvan kutató részére, köztük négy ELTE kutatónak. Az egyik legjelentősebb hazai tudományos címet elnyerők között szerepel Mádlné Szőnyi Judit a Tóth József és Erzsébet hidrogeológia Professzúra vezetője. A doktori eljárás még 2021. májusában zárult a disszertáció megvédésével.

Mádlné Szőnyi Judit habilitációs órájára 2022. május 13-án került sor online keretek között, ahol a bírálók 100%-ra értékelték teljesítményét. Az MTA doktori cím átadásával egyidőben az Egyetemi Habilitációs Bizottság úgy döntött, hogy a habilitált doktori címet is viselheti.

Balról jobbra: Freund Tamás az MTA elnöke, Mádlné Dr. habil Szőnyi Judit, Benkő Elek az MTA levelező tagja; Fotó: mta.hu

Az MTA doktora címet az Akadémia annak ítélheti oda, aki az általa művelt tudományterületet eredeti tudományos eredményekkel gyarapította, és kiemelkedő kutatói munkásságot folytat ki. Háromévente tartanak akadémikusválasztást, majd az Akadémia doktorai közül kerülnek ki az MTA új tagjai, az úgynevezett levelező tagok, akik átlagosan 6 év után válnak rendes taggá.

Az MTA által kiadott közleményben kiemelik, hogy az idén díjazottak egyharmada nő (26 fő). Ami jelentős előrelépést jelent a nemek arányának kiegyenlítésére a korábbiakhoz képest, ugyanis a 2016-os akadémikusválasztás során egyetlen női levelező tagot sem választottak. Mint írják, az azóta megtett lépések is szerepet játszanak abban, hogy 2022-ben és 2019-ben is sokkal több nőt választottak levelező taggá, mint azelőtt.

Gratulálunk Mádlné Dr. habil Szőnyi Juditnak! További eredményekben gazdag kutatói pályát kívánunk!