Alapítvány

Tóth József 2015 szeptemberében hozta létre a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológiai Professzúra Alapítványt.

Célok és küldetés

Az Alapítvány célja: a magyar hidrogeológia fejlesztésének előmozdítása egy új tudományos központ, a Tóth József és Erzsébet nevét viselő Hidrogeológia Professzúra megalapítása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara (ELTE TTK, Budapest) keretein belül. E központ feladatainak folyamatos támogatása a következők szerint:

  • E központ fő célja a modern hidrogeológiai (a Tóth-féle medencehidraulikát és a medencebeli vízáramlások földtani hatótényező szerepét integráló) megközelítés oktatásának, fejlesztésének és kutatásának, valamint a szakterület gyakorlati alkalmazásának elősegítését szolgáló tevékenységek folyamatos támogatása.

  • Kivételes képességű és elkötelezettségű magyar hidrogeológusok szakmai (tudományos és gyakorlati) munkájának korlátlan támogatása.

  • Kimagasló képességű hidrogeológus diákok, egyetemi hallgatók számára oktatási és szakmai gyakorlatszerzés támogatása ösztöndíj formájában, az általuk preferált modern hidrogeológiai szakterületeken, nemzetközileg elismert iskolákban, intézményekben.

  • Alapító Tóth József hidrogeológiai tudományos munkásságának tudományos igényű feldolgozása, szakmai örökségének megőrzése és gyarapítása, a téma iránt érdeklődők számára elérhetővé tétele.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében különösen, de nem kizárólag az alábbi tevékenységeket végzi:

  • az ELTE TTK hidrogeológia oktatásával foglalkozó tanárainak támogatása szakmai anyagokkal, illetőleg anyagiakkal a színvonalasabb hidrogeológia oktatás érdekében
  • a Tóth József-féle hidrogeológiai anyagok összegyűjtése és közkinccsé tétele (elektronikus, illetve nyomtatott formában)
  • pályázatok kiírása, ösztöndíjak adása
  • hidrogeológusok tanulmányai összegyűjtése, publikálása
  • diákok külföldi szakmai útjainak, konferenciákon vagy továbbképzéseken való részvételének anyagi támogatása pályázat alapján
  • hidrogeológiai tájékoztató rendezvények szervezése

Alapítvány és Professzúra kapcsolata

Az alapító a kuratóriumi tagoktól két alapelv érvényesítését kéri. Az első szakmai természetű: a magyar hidrogeológiai szemlélet modernizálása a Tóth-féle hidrogeológia értelmében. Ennek lényege, hogy a hidrogeológia mára pusztán vízellátási tudományból komplex földtani alaptudománnyá vált. E célból egy központ alapítását és támogatását kezdeményezte az ELTE-n. Ezáltal a magyar hidrogeológia egészének fejlesztését, a tehetséges magyar diákok támogatását kívánja megvalósítani.

Az Alapító a közte és az ELTE TTK munkatársai közötti több mint húsz éve fennálló a hidrogeológiai területen történt gyümölcsöző együttműködés alapján az ELTE TTK-t tekinti az alapítvány legmegfelelőbb és legméltóbb helyének.

A Kuratórium tagjai

A Kuratórium tagjai 2015. szeptember 4-től kezdődően határozatlan időre:

Bartholy Judit, elnök; tanszékvezető egyetemi tanár, Meteorológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szanyi János, titkár; tudományos főmunkatárs, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Sőreg Viktor; igazgató, Európai Projektek, MOL Group
Szarka László; akadémikus, főigazgató, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Varsányi Zoltánné Tóth Irén; tudományos főmunkatárs, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

A Felügyelő Bizottság tagjai 2015. szeptember 4. – 2018. szeptember 4. időszakra:

Józsa János, elnök; rektor, egyetemi tanár, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Barkász Sándor; ügyvezető igazgató, BÉKÉS-DRÉN Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Békés
Kovács Balázs; GÁMA-GEO Kft., Miskolc

Az Alapítvány létrejötte alkalmából az Alapítóval készített interjú itt tekinthető meg.
A felvétel a ”Magyar Mérnök Kamara” egyórás, rendszeres havi ”Duna TV” televíziós műsora alkalmával készült 2006 november  29-én.

Az alapítvány számlaszáma: 11711010-20005014 OTP Bank

Az Alapítvány külföldről, Tóth József Kanadában élő hidrogeológus professzor magánadományából támogatott szervezet.