Professzúra részvétele a Geotermikus Világkongresszuson (WGC2020+1)

Markó Ábel a Professzúra PhD hallgatója részt vett a Geotermikus Világkongresszuson (WGC2020+1), melyet Izlandon 2021 október 24-27 között rendeztek meg. A Nemzetközi Geotermikus Egyesület által rendezett Geotermikus Világkongresszus a legnagyobb geotermikus eseménye, mely több mint 2000 konferenciaközleményt felvonultatva 2021-ben hibrid formában került megrendezésre. Ábel két előadást tartott a konferencia online …

Sikerek az Ifjú Szakemberek Ankétján 2021-ben is

Az Ifjú Szakemberek Ankétja (ISZA) a Magyar Geofizikusok Egyesületének Ifjúsági Bizottsága és a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Bizottsága hagyományos közös konferenciája, ami idén 2021. szeptember 10-11-én Zalakaroson került megrendezésre. A rendezvényen 35 év alatti geológusok és geofizikusok adhatták elő kutatásukat elméleti, gyakorlati és poszter kategóriában. A Tóth József és Erzsébet …

Nemzetközi szimpózium a geofluidumokról

Az ELTE konzorciumvezetésével 2018-ban létrejött H2020-as ENeRAG projekt július első hetében tartotta nemzetközi csúcseseményét, az International Symposium on Geofluids-ot. Az ENeRAG (Excellency Network Building for Comprehensive Research and Assessment of Geofluids) innovatív alapgondolata a geofluidumok, a felszínalatti víz, termálvíz, geotermikus energia, szénhidrogének és a hidrotermális ásványi nyersanyagok összehangolt, rendszerszemléletű értékelése és kutatása, …

Csondor Katalin doktori munkájának műhelyvitája (“házi védés”)

Online keretek között 2021. július 12-én került sor Csondor Katalin hidrogeológus doktori munkájának műhelyvitájára. Kata az esemény alkalmával bemutatta “A Villányi-termálkarszt hidrogeológiai vizsgálata: regionális felszínalatti áramlási rendszerek és barlangi szubmikronos folyamatok összefüggései” című munkáját, ezt követően sikeresen válaszolt a feltett kérdésekre is. A hivatalos doktori védésre várhatóan ez év szeptemberében kerül …

Duna Nap 2021 – On-line!

A Duna Védelmi Egyezmény aláírásának (1994. június 29.) évfordulójának alkalmából minden évben rendezvényekkel ünneplik a Dunát, a folyót érintő minden országban. Magyarországon ez az esemény a Duna Nap, ami a tavalyi évhez hasonlóan idén is on-line keretek között került megrendezésre 2021. június 7-20 között. A hazai esemény szervező partnerei egy-egy …

Ünnepeljük Dr. Tóth József professzort!

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány névadója, Tóth József professzor életútját 88. születésnapja alkalmából mutatjuk be. Isten éltesse a Professzor Urat!

Tóth József, az University of Alberta, Kanada professzor emeritusa és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, 1933. június 22-én született Békésen. 1951-ben érettségizett, politikai okokból nem mehetett egyetemre, ezért a csepeli Rákosi Mátyás vas és fémművekben szerszámkészítőként szabadult fel, segédnek. 1952-ben, mivel akkorra már “a csillogó szemű munkásosztály” (ahogy ő szokta emlegetni) tagja volt, felvételt nyerhetett a Soproni Egyetemre, mint geofizikus hallgató. A kommunizmussal szembeni politikai nézeteihez hűen, aktívan részt vett az ’56-os forradalomban, aminek leverése után Hollandiába menekült. Tanulmányait újra kezdte az Utrecht-i egyetemen, ahol 1960-ban fejezte be tanulmányait, és ugyanebben az évben feleségével és két gyermekével kivándorolt a kanadai Alberta tartományba. 1965-ben Utrechtben doktorált.

Habár geofizikus diplomával kapott állást a Research Council of Alberta-nál, a helyi geológiai adottságok és a növekvő vízigények miatt figyelme rövidesen a vízföldtan felé fordult. Hidrogeológiai ismereteit önképzéssel, valamint saját gondolatai kidolgozásával és a hipotézisei elemzésével, értelmezésével fejlesztette. Így nevéhez egy új hidrogeológiai paradigma és ahhoz kapcsolódó számos felismerés fűződik:

  • a felszínalatti vizek medencehidraulikai elemzésének matematikai megalapozása, amit két, szemléletváltó tanulmányban publikált 1962 és 1963- ban;
  • a vizek áramlási rendszerekbe foglalt mozgásának leírása;
  • az áramlási rendszerek, mint egyetlen felszín alatti általános földtani hatótényező felismerése;
  • és mindezek folyományaként, a modern hidrogeológia alapfogalmának a megalkotása

A 2009-ben angolul megjelent, és 2015-ben kínai nyelvre is lefordított könyvéből idézve:

 „A modern hidrogeológiát úgy definiálhatjuk, mint azon folyamatok és jelenségek tudománya és gyakorlati alkalmazása, melyek a felszínalatti víz és kőzetváz egymásra hatásának az eredményei.”

Felismerése révén a hidrogeológia korábban csak vízellátási célokat szolgáló tudománya széleskörű, földtani tudománnyá fejlődött.

Az elméletére alapozott több mint száz nemzetközi hatású közleménye között több tanulmánya speciális szakterületeket érint, mint például  a nagy aktivitású radioaktív hulladékok felszín alatti tárolása; szikes talajok képződése és javítása; szénhidrogén és uránérc kutatás; talaj- és kőzetmechanika; vizes élőhelyek kialakulása. Elméletét a mai napig fokozódó nemzetközi érdeklődés övezi és tovább fejlesztése jelenleg is zajlik.

Tóth József aktív részese a hazai tudományos életnek, melynek kiemelkedő teljesítményével világszerte elismerést szerez. Szívügyének tekinti a magyar hidrogeológusok nemzetközi kapcsolatainak építését, a hazai diákok fejlődésének elősegítését. 2013-ban a hidrogeológia modernizálásában folytatott, nemzetközileg egyedülálló tevékenységéért megkapta a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata állami kitüntetést. Munkásságában kiemelt figyelmet fordít a hazai hidrogeológiai oktatás és kutatás fejlesztésére és a szakma nemzetközi kapcsolatainak szélesítésére.

Tóth József professzor a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés átvételekor (2013)

Fotón: Kovács Péter, helyettes államtitkár-Vidékfejlesztési Minisztérium / Tóth József professzor / Ken Howard professzor, a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének elnöke Forrás: kormány.hu

Tóth József szakmai elismerése közé tartozik számos, nemzetközileg legmagasabbnak tekintett kitüntetés, melyek közül kiemelkedik az évente kiadott Geological Society of America „O.E. Meinzer Award-ja, amelyet elsőként ő nyert el, 1965-ben. Tudományos érdemei hazai elismeréseként 2016 szeptemberében az MTA külső tagjává választották.

Tóth József professzor a Magyar Tudományos
Akadémián tartott székfoglalója után az oklevéllel (2016)

Forrás: mta.hu

Tóth József professzorról további információk a következő linkeken találhatók:

Szijártó Márk előadása a Föld Napja rendezvénysorozat keretében

A Földtudományi Civil Szervezetek Közössége a 2021. évi Föld napja apropójából online rendezvénysorozatot hirdetett elsősorban a középiskolás célközönség részére. A tanóra hosszúságú interaktív előadások Zoom platformon kerültek megszervezésre. A sorozat részeként, 2021. április 28-án a Professzúra egyik munkatársa, Szijártó Márk geofizikus doktorvárományos tartott előadást, “Vajon mi áramlik a talpunk alatt? …

Mádlné Dr. Szőnyi Judit MTA doktori védése

  1. május 27-én került sor a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra vezetőjének, Mádlné Dr. Szőnyi Judit-nak MTA doktori védésére.

A nagydoktori értekezésének címe:

Felszínalatti vízáramlások mintázata fedetlen és kapcsolódó fedett karbonátos víztartó rendszerekben, a Budai-termálkarszt tágabb környezetének példáján

A professzúra vezető az online nyilvános vitán több mint 160 érdeklődő hallgatóság körében sikeresen megvédte doktori művét. Tézisfüzete ezen a linken érhető el.

Sikeréhez ezúton is gratulálunk!