Küldetésünk

A Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány a magyar hidrogeológia fejlesztésére és a hazai hidrogeológus oktatás és kutatás, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítésére jött létre. Az alapítvány szakmai munkáját végző azonos nevű Professzúra 2016. szeptember 1-én létrejött új tudományos központ. Az Alapítvány küldetését a Professzúrán keresztül valósítja meg. A Professzúra az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéke szervezeti keretein belül kapott helyet, a Professzúra működését előmozdító Alapítvány is ugyanitt székel. A hidrogeológia fejlesztésén belül a Professzúra és az Alapítvány működésének középpontjában az ún. modern hidrogeológia, azaz a Tóth-féle medencehidraulika és a medencebeli vízáramlások földtani hatótényező szerepét integráló megközelítés áll.

A medencebeli vízáramlások megértésének jelentősége különösen kiemelkedő napjainkban, amikor a felszínalatti vizek fontossága egyre nő a kibontakozó globális vízválság okán. Ugyanakkor e kérdéskör európai és hazai megközelítése is folyamatos innovációt igényel a lokális és régiós problémák megoldása, valamint a klímaváltozás tükrében.

A felszín alatti térrész sokirányú kihasználása is újabb problémát vet fel, mely a szénhidrogén termelés hagyományos és nem hagyományos technológiái, a mély geotermikus energia hasznosítás, a széndioxid-besajtolás, a mélységi érckutatás miatt a társadalom számára is egyre fontosabbá válik.

E tudományos központ a felmerülő társadalmi problémák megoldásához kíván tudományos értelemben innovatív megközelítéseket, rendszer szemléletű megoldásokat kínálni. Hozzájárul a szűk értelemben vett hidrológiai, hidrogeológiai megoldásokon, a vízkincsek felkutatásán és védelmén túl környezetvédelmi, területtervezési, szikesedési, erdő- és mezőgazdasági, valamint ökológiai kérdések tudományos igényű kezeléséhez. Ezen túlmenően új szemléletű megközelítéseket ígér a geotechnikai, geotermikus, ásványfeltárási, szénhidrogén kutatási megoldásokhoz. Közben szorgalmazza az új kutatási eredmények minél szélesebb körű alkalmazását.

Mindezen túlmenően a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Alapítvány feladatának tekinti az e témában történő széleskörű ismeretterjesztést a társadalom valamennyi rétegére kiterjedően.

A Professzúra kapcsolatokat kíván kiépíteni és ápolni hazai szakmai szervezetekkel, egyetemekkel, hivatalokkal, továbbá a témában működő nemzetközi szervezetekkel. Ezen belül is kiemelt figyelemmel a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségére (IAH) és annak Regionális Felszínalatti Vízáramlási Bizottságára (RGFC).

Az Alapítvány külföldről, Tóth József Kanadában élő hidrogeológus professzor magánadományából támogatott szervezet.