Munkatársak

Név: Mádlné Szőnyi Judit
Professzúravezető
Beosztás: habilitált egyetemi docens, az MTA doktora
Kutatási terület: medencehidraulika, hipogén karsztok, geotermia és szénhidrogén-földtani alkalmazások, kapcsolódó jelenségek
Elérhetőségek: e-mail: judit.szonyi@ttk.elte.hu; tel: +36-1/372-2553
Publikációs lista

___________________________________________________________________

 

Név: Erhardt Ildikó
Beosztás: Professzúra szakmai menedzser
Elérhetőségek: e-mail:ildiko.erhardt@ttk.elte.hu, tel.: +36/1/372-2500/1776

 

 

Név: Kis-Csitári Teréz
Beosztás: Alapítványi és Professzúra referens
Elérhetőségek: e-mail:terez.kiscsitari@ttk.elte.hu, tel.: +36/1/372-2500/1776

 


Név: Gellérthegyi Etelka
Beosztás: Alapítványi pénzügyi asszisztens

Elérhetőségek: e-mail: hidrogeologia@tothprofesszura.elte.hu

 

___________________________________________________________________

Támogató professzorok

Név: Tóth József
Beosztás: Címzetes egyetemi tanár
Publikációs lista
From the artesian Paradigm to basin Hydraulics – The Contribution of József Tóth to Hungarian Hydrogeology

 

Név: Müller Imre
Beosztás: Címzetes egyetemi tanár
Ünnepi kötet Müller Imre professzor 75. születésnapja tiszteletére
Életrajz

 


Név: Heinz Surbeck
Beosztás: Vendégelőadó

 

 

___________________________________________________________________

Név: Csondor Katalin
Beosztás: Tudományos segédmunkatárs
Kutatási terület: karszthidrogeológia, hipogén karsztok, természetes nyomjelzők, medencehidraulika, felszínalatti vizek természetes radioaktivitása
Elérhetőségek: e-mail: katalin.csondor@ttk.elte.hu; tel: +36/1/372-2500/1778
Publikációs lista

 

Név: Erőss Anita
Beosztás: Tudományos munkatárs
Kutatási terület: karszthidrogeológia, hipogén karsztok. természetes nyomjelzők, felszínalatti vizek természetes radioaktivitása
Elérhetőségek: e-mail: eross.anita@ttk.elte.hu; tel: +36-1/372-2500/1781
Publikációs lista

 

Név: Simon Szilvia
Beosztás: Egyetemi adjunktus
Kutatási terület: medencehidraulika, felszíni-felszín alatti vizek kapcsolata
Elérhetőségek: e-mail: szilvia.simon@ttk.elte.hu; tel: +36/1/372-2500/1781
Publikációs lista

 

Név: Tóth Ádám
Beosztás: Egyetemi adjunktus
Kutatási terület: hidrogeofizika, medencehidraulika, karszthidrogeológia, hipogén karsztok, numerikus modellezés
Elérhetőségek: e-mail: toth.adam@ttk.elte.hu; tel: +36/1/372-2500
Publikációs lista

 

Név: Trásy-Havril Tímea
Beosztás: Tudományos munkatárs
Kutatási terület: felszín alatti vízáramlás és hőtranszport folyamatok modellezése
Elérhetőségek: e-mail: timea.havril@ttk.elte.hu; tel: +36/1/372-2500/1776
Publikációs lista

 

Név: Zentainé Czauner Brigitta
Beosztás: Egyetemi adjunktus
Kutatási terület: medencehidraulika, olaj-hidrogeológia
Elérhetőségek: e-mail: czauner.brigitta@ttk.elte.hu; tel: +36/1/372-2500/1781
Publikációs lista

 

 

Név: Szijártó Márk
Beosztás: Tudományos munkatárs
Kutatási terület: numerikus modellezés: hő- és tömegtranszport folyamatok a felszín alatti vízáramlásban, mélyfúrási geofizika
Elérhetőségek: e-mail:  mark.szijarto@ttk.elte.hu; tel: +36 1 372 2700/1767
Publikációs lista

 

Soma Olah - Budapest, Budapest, Hungary | Professional Profile | LinkedIn

Név: Oláh Soma
Beosztás: Tudományos segédmunkatárs
Kutatási terület: MAR, geofizika, modellezés
Elérhetőségek: e-mail:  osoma@student.elte.hu

 

____________________________________________________________________

Név: Baják Petra
Beosztás: PhD hallgató
Kutatási terület: felszínalatti vizek természetes radioaktivitása, medencehidraulika
Elérhetőségek: e-mail: bajakpetra@student.elte.hu; tel: +36/1/372-2500/1777
Publikációs lista

 

Ábel MARKÓ | PhD Student | Master of Science | Eötvös Loránd University, Budapest | Department of General and Applied Geology | Research profileNév: Markó Ábel
Beosztás: PhD hallgató
Kutatási terület: geotermia
Elérhetőségek: e-mail: marab@student.elte.hu
Publikációs lista

 

_______________________________________________________________

Korábbi munkatársak

Név: Kovácsné Bodor Petra
Kutatási terület: karszthidrogeológia, hipogén karsztok, geomikrobiológia, medencehidraulika
Elérhetőségek: e-mail: petra.bodor28@gmail.com
Publikációs lista

 

Név: Iván Veronika
Kutatási terület: sérülékenységi térképezés, karszthidrogeológia
Elérhetőségek: e-mail: iv.veron@gmail.com

Publikációs lista

 

Név: Déri-Takács Judit
Beosztás: Tudományos munkatárs
Kutatási terület: gravitációsan vezérelt áramlási rendszerek, medencehidraulika, felszínalatti vizekhez köthető ökoszisztémák, numerikus modellezés
Elérhetőségek: e-mail: judit.takacs.elte@gmail.com

Publikációs lista

Név: Hana Ben Mahrez
Beosztás: PhD hallgató
Kutatási terület: medencehidraulika, szénhidrogén-földtani alkalmazások, kapcsolódó jelenségek, folyóvizi környezetek szedimentológiája, szeizmikus értelmezés
Elérhetőségek: e-mail:benmahrezhana@gmail.com

 

Név: Modrovits Kamilla
Beosztás: PhD hallgató
Kutatási terület: geostatisztika, karszthidrogeológia.
Elérhetőségek: e-mail: mkamilla@staff.elte.hu; tel: +36/1/372-2500/1777
Publikációs lista

 

Név: Szabó Zsóka
Beosztás: PhD hallgató
Kutatási terület: medencehidraulika, olaj-hidrogeológia, vízgazdálkodás, geotermia 
Elérhetőségek: e-mail: szazsoka@staff.elte.hu; tel:+36/1/372-2500/1777
Publikációs lista