Ösztöndíjak, pályázatok

Pályázat neve Kiírás dátuma Beadási határidő Mellékletek
Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak 2021.04.26 Folyamatos

 

Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Hallgatói, kutatói és kutatássegítői ösztöndíj pályázat 2021.04.26 Folyamatos
1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Részvétel nemzetközi konferenciákon 2021.04.26 Folyamatos Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Tóth József Hidrogeológia Predoktori ösztöndíj pályázat 2021.04.26 Folyamatos Felhívás
Tóth József Hidrogeológia Posztdoktori alkalmazás 2021.04.26 Folyamatos Felhívás

 

1) Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak

„Felszín alatti vizek, földalatti szállítószalagok”

Cél: A Tóth-féle modern hidrogeológia megismertetése a nagyközönséggel, az egyetemisták közreműködésével. Az előadás során a Professzúra és az ELTE kapcsolódó képzéseinek a bemutatása.
Pályázhatnak: valamennyi magyar egyetem hallgatói (MSc és PhD szinten).

Szakmai háttér: a pályázatok megvalósításához a Professzúra honlapján közzétett és a Professzúra céljait kifejező anyagok szabadon felhasználhatók. (További szakirodalom: Tóth, J. 2009: Gravitational Systems of Groundwater Flow – Theory, Evaluation, Utilization. University Press, Cambridge).

1. megpályázható feladat:

„Vidd el a modern hidrogeológia gondolatát az utca emberéhez vagy egy iskolába!”

Jelentkezés feltétele: motivációs levél (milyen alkalomból, hol, milyen motivációval és milyen közönségnek tartana előadást), oktatói ajánlás, CV, az előadás helyszín- és célközönségtervének csatolása. Az előadni kívánt anyag előzetes benyújtása ppt formában (a Professzúra honlapján közzétett ismeretterjesztő előadás anyag felhasználható, az ELTE-n kívüli egyetemekről pályázók a megadott e-mail címen kérjék a Professzúra mentor hallgatóinak a segítségét a pályázat benyújtás előtt). Az előadás helyszínéről, megszervezéséről, reklámozásáról, közönségéről a pályázó gondoskodik (min. 50 fő hallgatóság szükséges). A COVID-19 idején elektronikus formában is megtartható az előadás, de szükséges a képernyőfelvétel a részvétel igazolására.

A pályázó jutalma: 40 eFt.
A pályázó az előadás megvalósítását követően rövid jelentést és fényképes beszámolót készít, vázolja a visszajelzéseket (online értékelő kérdőíven a közönség véleményét) és csatolja az előadás jelenléti ívét.
Ennek elfogadása estén kapja meg 40 000 Ft-os jutalmát!
Támogatható pályázatok száma: max. 10
Pályázás: folyamatos

2) Hallgatói, kutatói és kutatássegítői ösztöndíj pályázat

Megpályázható ösztöndíj:

A Professzúra hallgatókat (ELTE) vagy fiatal kutatókat (bármely magyar egyetem) kíván néhány hónapra célfeladatokra kutatóként vagy segítőként alkalmazni.
Pályázás feltétele: önéletrajz elérhetőségekkel, 1 oldalas motivációs levél, oktatói ajánlás. Hallgatók és/vagy
szakirányú diploma (BSc, MSc, PhD) megszerzése után öt éven belül.

Pályázás folyamatos

1. megpályázható feladat:

Olyan hallgatóknak szól az ösztöndíj (max. 6 hónapra), akik be kívánnak kapcsolódni a Professzúra által végzett kutatásokba, el kívánják sajátítani a modern hidrogeológia elveit és annak gyakorlatát. A hallgatók szervezői, kommunikációs és kutatás- és oktatás segítői feladatokat látnak el.

Pályázás folyamatos
Pályázat feltétele:
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók a pályázati időszak lezárulását követően egyoldalas beszámolót írnak az ösztöndíjas időszak alatt végzett tevékenységeikről. Ennek elkészítése a feltétele a pályázat lezárásának.
Pályázat nyereménye: kb. 30 000 Ft/hó

2. megpályázható feladat:

Ismeretterjesztő anyagok készítése olyan rendezvényekre (Duna Nap, Kutatók Éjszakája, Felfedezők Napja stb), melyeken a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány tudománynépszerűsítő céllal képviselteti magát.
Pályázhatnak: BSc, MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről és fiatal kutatók
(szakirányú BSc, MSc vagy PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)
Pályázás: Az elérhető aktuális feladatokról e-mail-ben előzetesen érdeklődni szükséges.
Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített ismeretterjesztő anyagot
Támogatható pályázatok száma: max. 3
Pályázat nyereménye: max. 100 000 Ft az elkészítendő anyag munkaigényétől függően

3. megpályázható feladat:

Online egyetemi oktatási anyagok készítőinek támogatása
A COVID-19 járvány rámutatott a digitális oktatási anyagok készítésének fontosságára. Az Alapítvány elkészült tananyagok jutalmazására ír ki pályázatot. A modern hidrogeológiai elveken nyugvó tananyagok késztőinek jutalmazásával a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány támogatni kívánja a kiváló minőségben elkészített angol és magyar nyelvű egyetemi oktatási anyagok készítőit és segíteni kívánja országszerte az online oktatást.
Pályázhatnak: doktorjelöltek, PhD fokozattal rendelkező fiatal kutatók az ország bármelyik egyeteméről a
PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)
Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített tananyagot
Az online tananyag értékelése: a beérkezett tananyagokat a Professzúra vezető egy felkért lektorral bírálja el.
Támogatható pályázatok száma: max. 3 tananyag/év
Pályázat nyereménye: max. 100 000 Ft

4. megpályázható feladat:

„Az IAH Strategic Overview Series magyar kiadványainak nyomdakész/megfelelő formátumra való előkészítése” a modern hidrogeológiához kapcsolódó ismeretek széleskörű hazai terjesztése érdekében Pályázhatnak: Kutatók az ország bármelyik egyeteméről (BSc, MSc vagy PhD diploma megszerzése után 5
éven belül)
Pályázás: A technikai feltételekről e-mail-ben előzetesen érdeklődni szükséges.
Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel, motivációs levél
Pályázat nyereménye: 180 000 Ft/összes kiadvány

3) Részvétel nemzetközi konferenciákon

Pályázni lehet olyan nemzetközi konferenciákon/workshopokon való részvételre, amely illeszkedik a TJEHP kutatási profiljába kapcsolódó támákhoz (pl.: MAR, geotermia, felszínalatti vizek).
Pályázhatnak: MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről a regionális felszín
alatti vízáramlások témakörébe tartozó elfogadott absztrakttal.Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel, konferencia adatainak megjelölését, elfogadott absztraktot, költségtervet, milyen költségre pályázik és indoklást.
A maximális pályázható összeg egyénenként: 250 eFt
Pályázás folyamatos. Az esetlegesen fennmaradó összeg rövid tanulmányutakra felhasználható

4) Részvétel támogatása az „International Symposium on Geofluids” eseményen

Rászoruló hallgatók és fiatal kutatók részvételének támogatása a TJEHPA által is szervezett szimpóziumon.
A támogatás megítélésének odaítéléséről a szervezőbizottság tudományos vezetője dönt.
A támogatásra rendelkezésre álló összeg: 500 EUR (400 Ft = 1 EUR → 200 eFt)

5) Tóth József Hidrogeológia Predoktori ösztöndíj pályázat

A Professzúra olyan személyeket kíván max. 6 hónapra predoktorként alkalmazni (bruttó 221.800 HUF/hó), akik a doktori cselekmény befejezése előtt állnak és dolgozatukat a Tóth-féle hidrogeológia témaköréhez kapcsolódóan a Professzúra kötelékében írják.
Alkalmazás feltétele: egy oldalas pályázat beadása: célkitűzések, időbeosztás, publikációs vállalások, doktori
beadásának várható ideje.
Pályázás: folyamatos

6) Tóth József Hidrogeológia Posztdoktori alkalmazás

A Professzúra olyan személyeket kíván (max. összesen 16 hónapra, doktor kutatóként/ posztdoktorként bruttó 277.200 HUF/hó) alkalmazni, akik a doktori dolgozatukat befejezték és azt a Tóth-féle hidrogeológia témaköréhez kapcsolódóan a Professzúra kötelékében írták.
A következő 2 fő feladatkörben lehet pályázni:
1. a doktori dolgozat után az azt lezáró publikáció(k) elkészítésére, új kutatási téma kialakítására,
felkészülés külföldi vagy hazai posztdoktori ösztöndíj/pályázat elnyerésére
2. a Professzúra kötelékében jelenleg folyó kutatásokba való bekapcsolódásra és ezzel párhuzamosan
az önálló posztdoktori kutatási téma kialakítása (téma elindítása)
Mindkét estben feltétel az oktatásba és a Professzúra egyéb tevékenységeibe való kezdeményező bekapcsolódás.
Alkalmazás feltétele: egy oldalas pályázat beadása: célkitűzések, időbeosztás, publikációs vállalások,
oktatómunka, Professzúra mely tevékenységét kívánja elősegíteni.
Pályázás: folyamatos