Ösztöndíjak, pályázatok

Pályázat neve Kiírás dátuma Beadási határidő Mellékletek
Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak 2022.04.08 Folyamatos

 

Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Hallgatói, kutatói és kutatássegítői ösztöndíj pályázat 2022.04.08 Folyamatos
1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat5. feladat
Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Részvétel nemzetközi konferenciákon 2022.04.08 Folyamatos Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Tóth József Hidrogeológia Predoktori/mester hallgatói ösztöndíj pályázat 2022.04.08 Folyamatos Felhívás
Tóth József Hidrogeológia Posztdoktori alkalmazás 2022.04.08 Folyamatos Felhívás

1) Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak

„Felszín alatti vizek, földalatti szállítószalagok”

Cél: A Tóth-féle modern hidrogeológia megismertetése a nagyközönséggel, az egyetemisták közreműködésével. Az előadás során a Professzúra és az ELTE kapcsolódó képzéseinek a bemutatása.
Pályázhatnak: valamennyi magyar egyetem hallgatói (MSc és PhD szinten).

Szakmai háttér: a pályázatok megvalósításához a Professzúra honlapján közzétett és a Professzúra céljait kifejező anyagok szabadon felhasználhatók. (További szakirodalom: Tóth, J. 2009: Gravitational Systems of Groundwater Flow – Theory, Evaluation, Utilization. University Press, Cambridge).

1. megpályázható feladat:

„Felszín alatti vizek, földalatti szállítószalagok”

Cél: A Tóth-féle modern hidrogeológia megismertetése a nagyközönséggel, az egyetemisták közreműködésével. Az előadás során a Professzúra és ELTE-s pályázó esetében az ELTE kapcsolódó képzéseinek a bemutatása.

Pályázhatnak: valamennyi magyar egyetem hallgatói (MSc és PhD szinten), fiatal szakemberek 35 éves korig.

Szakmai háttér: a pályázatok megvalósításához a Professzúra honlapján közzétett és a Professzúra céljait kifejező anyagok szabadon felhasználhatók. (További szakirodalom: Tóth, J. 2009: Gravitational Systems of Groundwater Flow – Theory, Evaluation, Utilization. University Press, Cambridge; IAH Strategic Overview Series).

 Megpályázható feladat:

„Vidd el a modern hidrogeológia gondolatát az utca emberéhez vagy egy iskolába!”

Jelentkezés feltétele: motivációs levél (milyen alkalomból, hol, milyen motivációval és milyen közönségnek tartana előadást), oktatói/szakmai ajánlás, CV, az előadás helyszín- és célközönség tervének csatolása. Az előadni kívánt anyag előzetes benyújtása ppt formában (a Professzúra honlapján közzétett ismeretterjesztő előadás anyag felhasználható, az ELTE-n kívüli egyetemekről pályázók a megadott e-mail címen kérjék a Professzúra mentor hallgatóinak a segítségét a pályázat benyújtás előtt).

Az előadás helyszínéről, megszervezéséről, reklámozásáról, közönségéről a pályázó gondoskodik (min. 50 fő hallgatóság szükséges). A COVID-19 idején elektronikus formában is megtartható az előadás, de szükséges a képernyőfelvétel a részvétel igazolására.

A pályázó jutalma: 40 eFt.

A pályázó az előadás megvalósítását követően rövid jelentést és fényképes beszámolót készít, vázolja a visszajelzéseket (online értékelő kérdőíven a közönség véleményét, elektronikus kérdőívet is kérni kell a mentor hallgatótól) és csatolja az előadás jelenléti ívét. Ennek elfogadása estén kapja meg 40 000 Ft-os jutalmát!

Támogatható pályázatok száma: max. 10

Pályázás: folyamatos

2) Hallgatói, kutatói és kutatássegítői ösztöndíj pályázat

Megpályázható ösztöndíj:

A Professzúra hallgatókat (ELTE) vagy fiatal kutatókat (bármely magyar egyetem) kíván néhány hónapra célfeladatokra kutatóként vagy segítőként alkalmazni.

Pályázás feltétele: önéletrajz elérhetőségekkel, 1 oldalas motivációs levél, oktatói/szakmai ajánlás. Hallgatók és/vagy szakirányú diploma (BSc, MSc, PhD) megszerzése után öt éven belül.

  1. megpályázható feladat:

Olyan hallgatóknak szól az ösztöndíj, akik be kívánnak kapcsolódni a Professzúra által végzett kutatásokba, el kívánják sajátítani a modern hidrogeológia elveit és annak gyakorlatát. A hallgatók szervezői, kommunikációs és kutatás- és oktatás segítői feladatokat látnak el.

Pályázás folyamatos

Pályázat feltétele: Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók a pályázati időszak lezárulását követően egyoldalas beszámolót írnak az ösztöndíjas időszak alatt végzett tevékenységeikről. Ennek elkészítése a feltétele a pályázat lezárásának.

Pályázat nyereménye: kb. 40 000 Ft/hó

  1. megpályázható feladat:

Ismeretterjesztő anyagok készítése olyan rendezvényekre (Duna Nap, Kutatók Éjszakája, Felfedezők Napja, egyéb célból stb.), melyeken a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány tudománynépszerűsítő céllal képviselteti magát.

Pályázhatnak: BSc, MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről és fiatal kutatók (szakirányú BSc, MSc vagy PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)

Pályázás: Az elérhető aktuális feladatokról e-mail-ben előzetesen érdeklődni szükséges.

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített ismeretterjesztő anyagot

Támogatható pályázatok száma: max. 3

Pályázat nyereménye: max. 100 000 Ft az elkészítendő anyag munkaigényétől függően 

  1. megpályázható feladat:

Online egyetemi oktatási anyagok készítőinek támogatása

A COVID-19 járvány rámutatott a digitális oktatási anyagok készítésének fontosságára. Az Alapítvány elkészült tananyagok jutalmazására ír ki pályázatot. A modern hidrogeológiai elveken nyugvó kiváló minőségű angol vagy magyar nyelvű tananyagok késztőinek jutalmazásával a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány támogatni kívánja és ezzel segíteni kívánja országszerte az online oktatást.

Pályázhatnak: doktorjelöltek, PhD fokozattal rendelkező fiatal kutatók az ország bármelyik egyeteméről a PhD diploma megszerzése után 5 éven belül.

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített tananyagot

Támogatható pályázatok száma: max. 3 tananyag/év

Pályázat nyereménye: max. 100 000 F

4. megpályázható feladat:

A 2021. és 2022. évben megjelent IAH Strategic Overview Series kiadványainak magyar nyelvre történő átültetése” a modern hidrogeológiához kapcsolódó ismeretek széleskörű hazai terjesztése érdekében

A 6-8 oldalas közérthető nyelven megírt szóróanyagok tudományos igényű ismeretterjesztést szolgálják a következő témákban.

9 kiadvány magyar nyelvre történő átültetése a 2019-2020. évi pályázati kiírást elnyerők munkájának eredményeképpen megtörtént, 2021. és 2022. években újabb kiadványok jelentek meg a következő témákban:

  1. Poverty Reduction and Groundwater
  2. Water Security and Groundwater
  3. Water Utilities and Groundwater

A kiadványok a https://iah.org/education/professionals/strategic-overview-series linken letölthetők.

Pályázni lehet egy kiadvány magyar nyelvre történő lefordítására és a kiadványban szereplő ábrák elkészítésére magyar nyelven. A megfelelő tudományos nyelv használata és az igényes fordítás a pályázat sikerének feltétele. A feladat elvégzéséhez a Professzúra kijelölt munkatársa útmutatást ad.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok: önéletrajz, geológus/hidrogeológus (MSc vagy ezzel egyenértékű) diploma, felsőfokú angol nyelvű nyelvvizsga VAGY igazolás 5 angol nyelvű nemzetközi eseményen tartott előadásról, a lefordítani kívánt kiadvány megnevezése.

Pályázás: folyamatos, amíg van lefordítandó kiadvány

A feladat elvégzésének határideje: a benyújtott pályázat elbírálását követő 3 hónap.

Pályázat nyereménye: 50 000 Ft/kiadvány.

A lefordított kiadványok a Professzúra vezető által lektorálásra kerülnek, a jutalom kifizetésére ezt követően kerül sor.

5. megpályázható feladat:

Az IAH Strategic Overview Series magyar kiadványainak nyomdakész/megfelelő formátumra való előkészítése” a modern hidrogeológiához kapcsolódó ismeretek széleskörű hazai terjesztése érdekében

Pályázhatnak: Kutatók az ország bármelyik egyeteméről (BSc, MSc vagy PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)

Pályázás: A technikai feltételekről e-mail-ben előzetesen érdeklődni szükséges.

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel, motivációs levél

Pályázat nyereménye: 220 000 Ft/összes kiadvány

3) Részvétel nemzetközi konferenciákon

Pályázni lehet olyan nemzetközi konferenciákon/workshopokon való részvételre, amely illeszkedik a TJEHP kutatási profiljába kapcsolódó támákhoz (pl.: MAR, geotermia, felszínalatti vizek).

Pályázhatnak: MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről, kutatók a TJEHP kötelékéből a regionális felszín alatti vízáramlások témakörébe tartozó elfogadott absztrakttal.

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel, konferencia adatainak megjelölését, elfogadott absztraktot, költségtervet, milyen költségre pályázik és indoklást.

A maximális pályázható összeg egyénenként: 250 eFt

Pályázás folyamatos. Az esetlegesen fennmaradó összeg rövid tanulmányutakra felhasználható.

4) Tóth József Hidrogeológia Predoktori/mester hallgatói ösztöndíj pályázat

A Professzúra olyan személyeket kíván 6-12  hónapra predoktorként vagy mester hallgatóként alkalmazni (bruttó 260.000 HUF/hó), akik a mester képzés vagy a doktori cselekmény befejezése előtt állnak és dolgozatukat a Tóth-féle hidrogeológia témaköréhez kapcsolódóan a Professzúra kötelékében írják.

Alkalmazás feltétele: egy oldalas pályázat beadása: célkitűzések, időbeosztás, publikációs vállalások, doktori beadásának várható ideje.

Pályázás: folyamatos

5) Tóth József Hidrogeológia Posztdoktori alkalmazás

A Professzúra olyan személyeket kíván (max. összesen 17 hónapra, doktor kutatóként/ posztdoktorként bruttó 318.800 HUF/hó) alkalmazni, akik a doktori dolgozatukat befejezték és azt a Tóth-féle hidrogeológia témaköréhez kapcsolódóan a Professzúra kötelékében írták.

A következő két fő feladatkörben lehet pályázni:

  1. a doktori dolgozat után az azt lezáró publikáció(k) elkészítésére, új kutatási téma kialakítására, felkészülés külföldi vagy hazai posztdoktori ösztöndíj/pályázat elnyerésére
  2. a Professzúra kötelékében jelenleg folyó kutatásokba való bekapcsolódásra és ezzel párhuzamosan az önálló posztdoktori kutatási téma kidolgozása

Mindkét estben feltétel az oktatásba és a Professzúra egyéb tevékenységeibe való kezdeményező bekapcsolódás.

Alkalmazás feltétele: egy oldalas pályázat beadása: célkitűzések, időbeosztás, publikációs vállalások, oktatómunka, Professzúra mely tevékenységét kívánja elősegíteni.

Pályázás: folyamatos