Tóth József

Tóth József 1933-ban Békésen született; Kanadában a University of Alberta professzor emeritusa és Budapesten az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem címzetes egyetemi tanára. 1951-ben érettségizet, politikai okokból nem mehetett egyemre, a csepeli Rákosi Mátyás vas és fémművekben szerszámkészítőként szabadult fel segédnek. 1952-ben felvételt nyert a Soproni Egyetemre, mint geofizikus hallgató. Aktívan részt vett az ’56-os forradalomban, aminek bukása után Hollandiába menekült. Tanulmányait újra kezdte az Utrechti egyetemen, 1960-ban végzett és Feleségével és két gyermekével a Kanadai Alberta tartományba kivándorolt. 1965-ben Utrechtben doktorált.

Habár geofizikusként kapott állást a Research Council of Alberta-ban, rövidesen talajvíz tanácsadóként kellett dolgoznia. Hidrogeológiai ismeretek nélkül, saját gondolataira kellett támaszkodnia a munkájában. Úgy születettek meg és nevéhez fűződnek: a felszín alatti vizek medencehidraulikai elemzésének a matematikai megalapozása amit két, szemléletet váltó tanulmányban közölt le 1962 és ’63- ban; a vizek áramlásrendszerekbe foglalt mozgásának a leírása; az áramlásrendszereknek mint egyetlen felszín alatti általános földtani hatótényezőkénti felismerése; és ezeket összefoglalva, a modern hidrogeológia alapfogalmának a megalkotása. A 2009-ben angolul megjelent, és 2015-ben kínai nyelvre is lefordított, könyvéből idézve: „A Modern hidrogeológiát úgy definiálhatjuk mint azon folyamatok és jelenségek tudománya és gyakorlati alkalmazása melyek a talajvíz és kőzetváz egymásrahatásának az eredményei.” Röviden, elmélete a hidrogológia vízellátási tudományát egy tágabb értelmű földtani tudománnyá fejlesztette ki.

Az elméletére alapozott több mint száz nemzetközi hatású közleménye között több tanulmánya speciális szakterületeket érint mint, pl.,  a nagyintenzitású radioaktív hulladékok felszín alatti tárolása; szikes talajok képződése és javítása; szénhidrogén és uránium-érc kutatás; talaj- és kőzetmechanika; vizes élőhelyek keletkezése. Elmélete a mai a napig, ötvenhat évvel előterjesztése után, fokozódó nemzetközi érdeklődést és tovább fejlesztést élvez.

Tóth József aktív részese a hazai tudományos életnek is, melynek nemzetközileg kiemelkedő teljesítményével világszerte elismerést szerez. Szívügyének tekinti a magyar hidrogeológusok nemzetközi kapcsolatainak építését, a hazai diákok külföldi tanulmányainak elősegítését. 2013-ban a hidrogeológia modernizálásában folytatott nemzetközileg egyedülálló tevékenységéért megkapta a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata állami kitüntetést. Munkásságában kiemelt figyelmet fordít a hazai hidrogeológiai oktatás és kutatás fejlesztésére és a szakma nemzetközi kapcsolatainak az építésére.

Tóth József számos szakmai elismerése közé tartozik a négy, nemzetközileg legmagasabbnak tekintett kitüntetés melyek közül még kiemelkedik az évente kiadott Geological Society of America „O.E. Meinzer Award”-ja, amelyet Ő elsőként nyert el, 1965-ben. 2016 szeptemberében az MTA külső tagjává választották.

Tóth József wikipedia oldala link.