Hidrogeológiai terepgyakorlat Jászszentlászló és Kerekegyháza környezetében

2022 június 7-10 között került megrendezésre a rendes évi hidrogeológiai terepgyakorlat, melynek célja, hogy a diákok megismerjék a bevett hidrogeológiai terepi módszereket, méréseket végezzenek, terepi adatgyűjtésen keresztül komplex hidrogeológiai kérdések megválaszolására képesek legyenek. A gyakorlatba a magyar geológus hallgatók mellett bekapcsolódtak földtudomány alapszakos és a geológus képzés keretében itt tanuló Stipendium Hungaricum, valamint posztdoktori hallgatók (Marokkó-Mexico). Az oktatók között a hidrogeológusok (Szkolnikovics-Simon Szilvia, Müller Imre, Markó Ábel, Mádlné Szőnyi Judit) mellett ott voltak a Geofizika Tanszék részéről Szijártó Márk és Visnovitz Ferenc. Oláh Soma földtudományi alapszakos hallgató a Professzúra kutatási segítőjeként a kísérleti berendezés mintavételezésében vett részt a gyakorlaton.

A terepgyakorlat első része Jászszentlászló, illetve Kerekegyháza környezetében zajlott. A diákok a tavak és környezetük bejárása mellett részt vettek a terepi kútfelmérésekben és kútmintázásokban. A terepi felmérés után a laboratóriumi méréseket végeznek majd és az adatok alapján térképek és szelvények szerkesztésével megismerik a vízáramlási irányokat, valamint a tavak és a felszín alatti víz kapcsolatát.A gyakorlat előzményéül szolgált, hogy Jászszentlászló-Móricgát környezetében a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány a WWF Magyarországgal együttműködésben kutatásokat folytatot a kiszáradó tavak vízmegtartásának kérdéskörében.

Az itt kialakításra került megfigyelőkutak további észlelése és az adatok feldolgozása egy MSc dolgozat keretében az Éghajlatváltozás Nemzeti Multidiszciplináris Laboratórium RRF-2.3.1-21-2021 számú projekt Az éghajlatváltozás hatása a vízciklus „láthatatlan” felszín alatti részére, közvetlen és közvetett ökológiai következmények és adaptáció című alprojektje” folytatódik.

Kerekegyháza Kondor-tó „forrása” egy depresszióban

A másik helyszín Kerekegyháza és környéke volt, ami szintén a Duna-Tisza köze jelentős vízszintcsökkenéssel és vízhiánnyal küzdő hátsági területén helyezkedik el. Itt a diákok a településen működő a Professzúra kutatói által 2020 januárjában kialakított és azóta üzemeltetett esővízgyűjtő és visszasajtoló kísérleti állomást látogatták meg, valamint felmértéseket végeztek a visszasajtolás által okozott vízminőség- és vízszintváltozás detektálása érdekében. A témakör kutatása, az esővíz visszajuttatás és a felszín alatti hőtározás lehetőségeinek összekapcsolása is az RRF Nemzeti Labor Pályázat keretében egy TDK kutatás keretében folytatódik a jövőben.

Emellett a hallgatók megismerkedtek a sziliciklasztos környezetben is jól alkalmazható geofizikai módszerekkel. Méréseket végeztek (elektromágneses és elektromos módszerek) és sekély fúrásokat létesítettek a település környezetében, melynek célja a sekély földtani és hidrosztratigráfiai felépítés és a potenciális felszínközeli víztartók azonosítása volt. A gyakorlatot követő labormérések, adatelemzés és feldolgozás után a területeket érintő kérdéskörre választ tudnak nyújtani.

A hallgatók ugyanakkor inspirációt kaptak TDK és MSc szakdolgozati kutatási témákra vonatkozóan, és az RRF Pályázatba történő bekapcsolódásra.

A gyakorlaton végig jelen volt a BÁCSVÍZ munkatársa Csiszár Endre, aki a vállalattal való ELTE-s kooperáció aktív részese. Továbbá támogató segítséget kaptunk Kerekegyháza Önkormányzattól is a terepi mérések helyszínének biztosításával.