Mádlné szőnyi Judit előadása a Professzorok Batthyány Körének felkérésére – klímaváltozás és felszínalatti vizek

Mádlné Szőnyi Judit, professzúra vezető és az RRF ÉMNL projekt ELTE intézményi szakmai vezetője 2023. május 22-én  előadást tartott a Professzorok Batthiány Körének felkérésére a klímaváltozás és a felszínalatti vizek témában. Előadásának címe: A vízciklus láthatatlan része – klímaváltozás és alkalmazkodás.

A prezentációban az Éghajlatváltozás Nemzeti Multidiszciplináris Laboratórium RRF-2.3.1-21-2022-00014 számú projektben érintett témák kerültek előtérbe.

Az előadást élénk figyelem kísérte, melyet követően majd egy órás beszélgetés bontakozott ki a résztvevők és az előadó között. Szó esett a mérnöki és természettudományos szemlélet közelítésének fontosságáról, a téma vízdiplomáciai jelentőségéről, a kutak aktuális problémaköréről, a termálvíz visszasajtolásról és a felszínalatti vizekre bevezetett rendszerszemlélet fontosságáról is.

Az alábbiakban egy rövid, szemléletformáló összefoglaló olvasható a prezentációban elhangzott témákról.

A felszínalatti vizek a vízciklus láthatatlan részét képezik. Sajnos ma még régi beidegződések uralják a közgondolkodást, mint vízzárókkal elválasztott talajvíz és rétegvíz, melyeket a tudomány régen túlhaladott. Az új ismeretek széleskörű elterjedése hiányában nehéz napjaink kihívásaival szembenézni. A vízproblémák alapja az egyenlőtlen eloszlás, túlhasználat, minőségi gondok az egyéb globális és helyi kihívásokhoz kapcsolódóan. A láthatatlant láthatóvá téve, a felszínalatti vizek folyamatainak megértése segít abban, hogy szerepüket a vízkörforgalomban és a klímaváltozás hatásaiban megismerjük. A talajvíz, vízzáró és rétegvíz fogalmak túlhaladottak, gátolják a megértést. A felszínalatti vízáramlási rendszerek utánpótlódásuk és megcsapolódásuk révén szerves kapcsolatban vannak a felszíni vizekkel. A felszíni vízlecsapolási és vízmegtartási tervek, valamint az ökoszisztémák rehabilitációja és az éghajlatváltozás hatásainak értékelése során mindig számolnunk kell a felszínalatti vízáramlási rendszerek hatásaival is. Az időjárási szélsőségeket a felszínalatti vizek nem csak elszenvedik, de részben pufferelik is. A vizet nem csak a felszínen, de a felszín alatt is visszatarthatjuk (MAR-Managed Aquifer Recharge). Amennyiben a MAR-okat a természetes felszínalatti vízáramlási rendszerek figyelembe vételével alakítjuk ki, akkor ki tudjuk használni előnyeiket a leginkább természetközeli megoldás megtalálásához. A termálviz hőjén alapuló geotermikus energia hatékonyabb kiaknázásához is nélkülözhetetlen a felszínalatti vízáramlások megismerése.