Mádlné szőnyi Judit előadása a Professzorok Batthyány Körének felkérésére – klímaváltozás és felszínalatti vizek

Mádlné Szőnyi Judit, professzúra vezető és az RRF ÉMNL projekt ELTE intézményi szakmai vezetője 2023. május 22-én  előadást tartott a Professzorok Batthiány Körének felkérésére a klímaváltozás és a felszínalatti vizek témában. Előadásának címe: A vízciklus láthatatlan része – klímaváltozás és alkalmazkodás. A prezentációban az Éghajlatváltozás Nemzeti Multidiszciplináris Laboratórium RRF-2.3.1-21-2022-00014 számú projektben érintett …

Búcsú Alexander Klimchouktól

Alexander Klimchouktól, az ukrán és a nemzetközi barlangkutatás meghatározó alakjától, a hipogén barlangképződés atyjától búcsúzunk. Alexander Klimchouk volt az a kutató, aki felismerte a hidrogeológia és az medenceléptékű áramlási rendszerek jelentőségét a barlangképződési folyamatokban, és ez alapján különítette el, áramlási rendszer szemléletben, a két fő, epigén és hipogén barlangképződési környezeteket. …

Mezei Máté Márk az ELTE TTK kar kiváló hallgatója

2023-ban a Professzúra egy hallgatója, Mezei Máté Márk geológus mesterszakos hallgató a Kar Kiváló Hallgatója elismerésben részesült, melyet minden évben az ELTE TTK intézeteinek javaslatára, a Tanulmányi és Oktatási Bizottság véleménye alapján a Kari Tanács adományoz. A cím odaítélése a tanulmányi eredmény, a tudományos- és versenyeredmények, publikációk, valamint szakmai, közéleti és oktatási tevékenység figyelembe …

Részvétel az EGU 2023 konferencián

2023-ban is kitüntetett szakmai érdeklődés övezte a Europian Geosciences Union (EGU) évi rendes konferenciáját, amely Európa egyik legnagyobb földtudományi szakmai rendezvénye. Az eseményt a tavalyi évhez hasonlóan hibrid formában rendezték meg, így a világ számos pontjáról, több mint 100 országból voltak jelen a bécsi helyszínen és virtuálisan egyaránt. A konferencián …

Látogatás az Aquaworld melletti geotermikus célú mélyfúrásnál

Erőss Anita tudományos munkatárs és Markó Ábel doktorandusz hallgató szervezésének köszönhetően földtudományi és környezettudományi alapszakos, valamint geológus mesterszakos hallgatók egy csoportja 2023 május 9-én egy folyamatban lévő geotermikus célú mélyfúrást látogatott meg Káposztásmegyeren, az Aquaworld mellett. A hallgatók a Rotaqua Kft. munkatársainak segítségével az 1700 méteresre tervezett fúrás utolsó, pár …

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 2023

A Fizika, Földttudományok és Matematika szekció Országos Tudományos Diákköri Konferenciájára (OTDK) 2023. április 11-13. között, Veszprémben a Pannon Egyetemen került sor. Az esemény alkalmával a Professzúra fiatal kutatói az alábbi hidrogeológia témájú előadásokat tartották meg: Oláh Soma: Minden csepp számít – célzott felszínalatti vízutánpótlás lehetőségének vizsgálata egy DunaTisza közi településen. Témavezetők: Mádlné Szőnyi …

Erőss Anita előadása az LRG szemináriumi sorozatban – 2023.05.08.

A Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium (LRG) a 2019. tavaszi szemeszterében indította szemináriumát, amely keretében minden hónap elején – hétfő délutánonként – előadást szervez, hogy a kutatócsoport egykori hallgatói (többségük mára már elismert kutató) bemutassák kutatási eredményeiket a hallgatóknak, valamit a kutatótársaiknak. A 2023. május 8-án Erőss Anita, a Professzúra hidrogeológus munkatársa …

Európai Geotermikus PhD Napok 2023 Glasgow

Markó Ábel harmadéves PhD hallgató részt vett a 2023-as Európai Geotermikus PhD Napokon Glasgowban, 2023. április 4-6 között.  A ’European Geothermal PhD Days’ a geotermikus energia kutatásával, hasznosításával foglalkozó PhD hallgatók legfontosabb konferenciája, ahol évről évre bemutatják aktuális kutatási témájukat.   Az EGPD konferencián Ábel doktori, és a Kooperatív Doktori Program keretében a MOL-lal közös kutatásának aktuális …

Hallgatói sikerek az 53. Ifjú Szakemberek Ankétján

Az Ifjú Szakemberek Ankétja (ISZA) a Magyar Geofizikusok Egyesületének Ifjúsági Bizottságának és a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Bizottságának hagyományos közös konferenciája. A rendezvény célja a fiatal kutatók támogatása, ugyanis az Ankéton 35 év alatti geológusok és geofizikusok adhatják elő kutatásukat elméleti, gyakorlati és poszter kategóriában, és kapnak visszajelzést egy szakmai …

Petrik Pályaorientációs Napok

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum ​2023.01.30-31 között pályaorientációs napokat tartott 9-10.-es és 11-14. évfolyamos diákok részére. Az eseményen a Professzúra is képviseltette magát: az első napon Erőss Anita tartott előadást, a második napon Markó Ábel és Oláh Soma beszéltek a jelen globális természeti és társadalmi kihívásainak hidrogeológiai vonatkozásairól. …